Hakkımızda

SİVİL TOPLUM FEDERASYONU  

04 Ekim 2021

Sivil Toplum Federasyonu-STF’in hayatımıza girdiği zaman olarak tarihe not düştüğümüz gündür.

Demokrasinin Balans Ayarı: Sivil ToplumNedir sivil toplum? Sivil toplumdan anlamamız gereken ne? Bu kadar üzerinde konuşulan ve herkesin sivil toplum ve sivil toplum kuruluşlarından bahsettiği bir ortamda sivil toplumu nereye oturtmak gerekir?

Locke sivil toplumun tümüyle devletten bağımsız olduğunu savunup, görevinin devleti kontrol etmek olduğu öne sürerken, Konrad anti-politika düşüncesiyle sivil toplumun devlete bir alternatif olduğunu iddia etmiştir. Montesquieu ise devlet ile sivil toplum arasında keskin bir çizgi olmadığını ve sivil toplumun devlete toplumsal katılımı sağlaması için destek olmakla sorumlu olduğunu ileri sürmüştür.

Bu sivil örgütlü yapı dünyada ve Türkiye’de çeşitli adlarla tanımlanmaktadır.  Türkiye’de etkili bir güç odağı haline gelmeye çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), yasama, yürütme, yargı ve medyadan sonra “beşinci güç” haline gelmiştir.

Sivil toplum ve demokrasi birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Sivil toplumun olmadığı yerde demokrasiden, demokrasinin olmadığı yerde de sivil toplumdan bahsedilemez. Bir ülkede ne kadar demokrasi ve insan hakları vardır diye bir ölçü bulunmak istenilse, demokrasinin ölçüsünü, sivil toplumun halk arasında yaşanabilirlik ve benimsenebilirlik ayarı oluşturacaktır.

Demokrasinin Ölçüsü

Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Ancak demokratik nitelemesine karşın, halkın yönetime katılma hakkını yeterince kullanamadığı görülmektedir. Adı demokrasi olmasına rağmen insanımızın demokratik haklarını kullanamamasının önündeki engeller (Siyasi partiler kanunu, seçim kanunları vb) olduğu gibi insanımızın demokrasiyi özümseyememesi ve katılımcı olmaktan kaçınması da büyük etkendir.

Tüm gelişmiş ve insan odaklı toplumlarda bireyler hayatın içinde aktif durumda bulunmakta ve örgütlü durumdadırlar. Bireysel özgürlükleri korumak ve geliştirmek, kamusal alana müdahale edebilmek ancak sivil toplum kuruluşları içinde bulunmakla mümkün olabilmektedir. Sivil toplum, hayatın içinde hayata doğrudan etkili en etkili silah durumundadır. Sivil toplumun hayatın içinde etkin biçimde olması ile sivilleşme ve demokratik toplum olmak açısından çok önemlidir. Bu sayede iktidar-halk arasındaki denge sağlanmakta ve iktidarın dayanılmaz gücü ve baskısı karşısında halkın ezilmesi önlenmekte, iktidar tabir caizse dizginlenebilmektedir. Güç bu sayede asıl sahibine yani halka geri dönmektedir.

Devletin yönetilmesinde, halkın kaderinin belirlenmesinde, halkın refah ve mutluluğunu tayin eden kararların alınıp uygulanabilmesinde, adil bir yönetimin sağlanmasında, insan odaklı yönetim tarzlarının benimsenmesinde, iktidar ile halk arasındaki iletişimin kurulmasında sivil toplum kuruluşları baş aktörlerdir. Sivil toplum, toplum yönetiminde iktidarın gizli ortağı ve iktidarın asıl sahibi durumundadır. Tabii ki kullanılırsa…

İngiltere’de sivil toplum kuruluşlarının “temsil edilemeyenlerin sesi” olarak nitelendirilmesi, sosyal ve çevresel gelişimin kalbi olarak görülmesi ne kadar yerinde ve anlamlıdır.

Türkiye’de ki sivil kuruluşları, taraftarlık veya destekçilik yaklaşımı içerisinde hareket etmekten sıyrılarak, vizyon sahibi, kitleleri peşinden sürükleyen, insiyatif kullanan, girişimci, kendiliğinden harekete geçebilen,  aktivistleri aktif vatandaş bilinci ile hareket eden, yüklendiği sorumluluğun bilincinde sosyal sorumluluk taşıyan, kurumsal yapısıyla insan odaklı hareket eden, halkın gür sesi olan kurumlar olmalıdır.

Demokrasi kültürü yerleşmiş güçlü toplumlar ancak güçlü bir sivil toplum ile mümkündür. Çünkü bu toplumların balans ayarı sivil toplumla yapılır. Sivil toplumun balans ayarını yapamadığı yerde postal demokrasini halka servis etmek isteyenler her zaman olacaktır.

Başlıyoruz: Türkiye Bizimle Değişecek

Türkiye’mizde asıl eksik olanın Sivil Toplum olduğu ve gerçek bir Sivil Toplum Kuruluşunun toplumu nasıl değiştirebileceğini de çok iyi biliyoruz. Bir sivil toplum kuruluşunun neler yapabileceğini göstereceğiz.

Bekleyin göreceksiniz! 

———-

BİZE ULAŞIN

SİVİL TOPLUM FEDERASYONU

GSM                     :

0 0532 293 14 55

SOSYAL MEDYA AĞI

TWİTTER                     

Kurumsal            :

Konfederasyon   :

@Tukonfed https://twitter.com/tukonfed

Başkanlar            :

@aydinagaoglu https://twitter.com/aydinagaoglu  

@avibrahimgullu https://twitter.com/avibrahimgullu

İNSTAGRAM                         

Kurumsal            :

Konfederasyon   :

https://www.instagram.com/tukonfed/

https://www.instagram.com/tuketici_merkezi/

Başkanlar           :

https://www.instagram.com/aydinagaoglutbm/

https://www.instagram.com/avibrahimgullu/

FACEBOOK                  

Kurumsal            :

Konfederasyon   :

https://www.facebook.com/groups/tuketicibasvurumerkezi

https://www.facebook.com/TuketiciBasvuruMerkezi

Başkanlar           :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039702912331

https://www.facebook.com/ibrahim.gullu.92/

TÜKETİCİ KONFEDERASYONU ve BİLİŞENLERİNİN DERNEK VE FEDERASYON WEB ADRESLERİ

KURUMSAL ADI KISALTMA WEB ADRESİ
Tüketici Konfederasyonu TÜKONFED https://tukonfed.org/
Güllü Hukuk Ofisi GÜLLÜ HUKUK https://avibrahimgullu.com/
Tüketici Başvuru Merkezi TBM https://tuketicibasvurumerkezi.org/
Sorun Çözelim TV Sorun Çözelim https://soruncozelim.tv/
Tüketici Şikayetleri Federasyonu TŞF https://tuketicisikayetleri.org/
Sivil Toplum Federasyonu STF https://siviltoplumfederasyonu.org/
Tüketicinin Etik Değerleri Federasyonu TEDFED https://etikdegerler.org/
Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği ASİYED https://asiyed.org/
Kadın Hakları Derneği KADINHAKDER https://kadinhakki.com/
Beyin Fırtınası Düşünce Kulübü BFDK https://bfdk.org/
Sigorta Sorunları Derneği SİSODER https://sigortasorunlari.org/
Vergi Sorunları Derneği VERSODER https://vergisorunlari.org/
Emlak Sorunları Derneği TESODER https://emlaksorunlari.org/
Emlak ve Kiracı Sorunları Derneği EMLAKDER https://emlakder.com/
Banka Sorunları Derneği BANKSODER https://bankasorunlari.org/
Sağlık Sorunları Derneği SASODER https://sagliksorunlari.org/
Sivil Toplum ve Diyalog Merkezi STDM http://siviltoplummerkezi.org/
Şeffaflık ve Etik Derneği ETİKDER https://seffafveetik.org/
Tüketici Sorunları Yardım Derneği TÜSOYAD https://tuketicisorunlari.org/
Güvenli Ulaşım ve Tüketici Hakları Derneği ULAŞIMDER https://ulasimder.org/
Turizm Şoförleri Derneği https://soforler.org/
Eğitim Sorunları ESODER https://egitimsorunlari.org/
Yabancı Sorunları Derneği YASDER

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*